HBC Planontwikkeling en FlexxInvestments bouwen huisvesting voor arbeidsmigranten in de Noordoostpolder

De plannen liggen er en binnenkort is het zover: HBC Planontwikkeling start, in samenwerking met FlexxInvestments, een bouwproject in Creil in de Noordoostpolder. Op het programma: huisvesting voor arbeidsmigranten.

Actueel: ‘Geef arbeidsmigranten een eigen slaapkamer’

Huisvesting arbeidsmigranten

De afgelopen tijd is het veelvuldig in de media geweest: de coronabesmettingen onder arbeidsmigranten. Oud SP-leider Emile Roemer is de leider van het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ en adviseert in deze rol het kabinet om arbeidsmigranten een eigen slaapkamer te geven en om hen te registreren.

Coronabesmettingen onder arbeidsmigranten

De precieze reden van de vele coronabesmettingen onder arbeidsmigranten is niet duidelijk, maar feit is dat arbeidsmigranten vaak dicht op elkaar wonen en een slaapkamer delen met meerdere andere arbeidsmigranten. Roemer en zijn aanjaagteam stellen dan ook dat arbeidsmigranten een eigen slaapkamer zouden moeten krijgen of eventueel een slaapkamer met een ander zouden kunnen delen, als zij daarbij 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Huisvesting arbeidsmigranten ook in breder opzicht onder de aandacht

Het zijn niet alleen de coronabesmettingen onder arbeidsmigranten die leiden tot deze oproep van Roemer. Het aanjaagteam wil de vaak slechte huisvesting voor migranten niet alleen aanpakken vanwege de coronabesmettingen, maar ook met het oog op menselijke waardigheid. Het thema huisvesting voor arbeidsmigranten is en blijft dus actueel.

Roemer wil ook op breder vlak verbetering brengen in de positie van arbeidsmigranten. Zo wil hij misstanden aanpakken die zich vaak voordoen door de afhankelijke situatie waarin veel arbeidsmigranten zich bevinden: zij zijn vaak voor hun baan, hun onderkomen en hun zorgverzekering volledig afhankelijk van hun uitzendbureau.

Huisvesting arbeidsmigranten: de stand van zaken

Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten komen naar Nederland om te werken. Zij zijn veelal afkomstig uit Oost-Europese landen. Het werkt vaak zo dat zij via een uitzendbureau aan een baan komen. Dit uitzendbureau regelt voor de arbeidsmigranten ook woonruimte.

Het is niet altijd gemakkelijk om goede woonruimte te vinden voor arbeidsmigranten. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat veel arbeidsmigranten seizoensarbeiders zijn en dus massaal onderdak zoeken in hetzelfde seizoen. Daarnaast ligt het onderwerp huisvesting voor arbeidsmigranten vaak gevoelig bij omwonenden: zij vinden het bijvoorbeeld lastig om om te gaan met buren die geen of weinig Nederlands spreken en die een andere cultuur hebben.

Huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder

In de Noordoostpolder werken veel arbeidsmigranten. De Noordoostpolder is een gebied met veel agrarische activiteit, met name akkerbouw.

In gebieden waar veel seizoensarbeiders of andere kort blijvende arbeidsmigranten komen, worden arbeidsmigranten vaak in grote groepen van geregeld zo’n 100 tot 300 man ondergebracht in een pension. Deze pensions bevinden zich vaak in het buitengebied, buiten de dorpskern. Er bestaan tevens kleinere pensions, die ook vaak in het buitengebied liggen.

Beleid van de gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder streeft naar passende, kwalitatief goede huisvesting voor alle arbeidsmigranten. De behoeften van arbeidsmigranten op het gebied van huisvesting veranderen vaak naarmate de arbeidsmigranten langer in Nederland blijven, maar hoe dan ook is de kwaliteit van die huisvesting een punt waarop de gemeente haar verantwoordelijkheid wil nemen. Dit past binnen het beleid van de gemeente dat arbeidsmigranten welkom zijn in de Noordoostpolder: de gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om arbeidsmigranten te helpen en eventuele problemen waar zij tegenaan lopen, zo veel mogelijk weg te nemen.

HBC Planontwikkeling bouwt huisvesting voor arbeidsmigranten in de Noordoostpolder

Huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder

Binnenkort start HBC Planontwikkeling een nieuw project in Creil: wij bouwen een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Het gaat om een locatie die geschikt is voor maximaal 150 arbeidsmigranten.

Wij slaan voor dit project de handen ineen met verschillende partners:

  • Martho Flexwerk: een uitzendbureau in de Noordoostpolder dat arbeidsmigranten en werkgevers aan elkaar koppelt;
  • FlexxInvestments: een investeerder in vastgoed met oog voor de mensen achter het project;
  • MRTN by Schep | Van Herk: adviseur in vastgoedbeleggingen, bracht de partijen bij elkaar en begeleidt de aankoop en samenwerking.

Over FlexxInvestments

FlexxInvestments stelt zich ten doel een goede onroerendgoedportefeuille op te bouwen om zo investeringsmogelijkheden te creëren die tegelijkertijd kansen en zekerheden bieden. Om dit te bewerkstelligen, zet FlexxInvestments in op direct rendement uit exploitatie in combinatie met voldoende financiële buffers. Belangrijk speerpunt hierin is om zowel het eigen vermogen als de waarde van het vastgoed op niveau te houden. Met een dergelijke financiële opzet in combinatie met actief beheer bouwt FlexxInvestments aan een vastgoedportefeuille die rendement oplevert op de lange termijn, met oog op de toekomst beheerd wordt en berekend is op tegenwind.

Over Martho Flexwerk

Martho Flexwerk is een erkend EU-uitzendbureau dat zich in de eerste instantie richtte op de Land- en Tuinbouwsector. Vandaag de dag is Martho Flexwerk ook acties in de sectoren Food, Industrie en Logistiek. De core business bestaat eruit EU-arbeidsmigranten te werven. Deze migranten zijn met name afkomstig uit Polen en Roemenië, maar ook uit Letland, Litouwen, Bulgarije en Portugal.

Martho Flexwerk werkt op basis van het principe ‘Aandacht – Boeien – Binden’: geworven medewerkers worden allereerst goed begeleid bij hun aankomst in Nederland en blijven ook tijdens hun werkzaamheden continu in gesprek met Martho Flexwerk. Zo waarborgt Martho Flexwerk de veiligheid de psychische en lichamelijke gezondheid van zijn uitzendkrachten.

Over MRTN by Schep | Van Herk

MRTN by Schep | Van Herk heeft al vele transacties tot stand gebracht, geïnitieerd en begeleid. Het gaat om uiteenlopende projecten, bijvoorbeeld retailproposities, kantoren, woningen, zorgcentra, ontwikkelgrond en transformatieprojecten. MRTN is actief in heel Nederland en zoekt dagelijks nieuwe kansen, uitdagingen en relaties. Deze adviseur biedt altijd één vast aanspreekpunt van a tot z, wat resulteert in een betrokken samenwerking waarbij afspraak echt afspraak is.

Meer informatie over onze arbeidsmigranten huisvesting? Neem contact op!

Op dit moment is dit project nog in een voorstadium: de plannen voor de huisvesting voor de arbeidsmigranten liggen er en wij zijn nu in gesprek met bijvoorbeeld omwonenden. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2020 in procedure gaat.

Wij vertellen u graag meer over de arbeidsmigranten huisvesting die wij in de Noordoostpolder ontwikkelen. Neemt u bij vragen gerust contact op met Jurri-Jan Rijkaart voor meer informatie.

Bent u zelf op zoek naar huisvesting voor arbeidsmigranten op een andere locatie? Jurri-Jan bekijkt graag de mogelijkheden met u.