Dorpsrand, Streefkerk

Puur Wonen

HBC Planontwikkeling B.V. is een zelfstandige planontwikkelaar die zich –meestal voor eigen rekening en risico – bezighoudt met de (her)ontwikkeling van kleine- en grootschalige vastgoedprojecten. Dit doen we zowel in de commerciële- als woningbouw, al dan niet in samenwerking met private partijen en/of gemeentelijke of provinciale overheden.

Daarnaast ontwikkelt HBC Planontwikkeling in samenwerking met gemeenten en provincies plannen om – op bestaande agrarische gronden waar geen bouwbestemming op zit – het bestemmingsplan te wijzigingen, naar een commerciële- en/of woonbestemming.