Van boerenerf naar woonerf

Bent u momenteel in het bezit van een boerenerf met agrarische bestemming en overweegt u om uw bedrijf te verkopen? Soms is de huidige waarde van een bedrijf zo laag, dat het commercieel aantrekkelijker is om over te gaan tot herbestemming. Voor deze situatie heeft de gemeente een speciale regeling, namelijk de ruimte-voor-ruimte regeling.

We zien het steeds vaker, agrarische ondernemers die stil liggen door de hoge gasprijzen, de stikstof regelgeving of omdat er geen rechtsopvolger is. De overheid wil deze ondernemers uitkopen om het land opnieuw in te richten voor woningbouw, om zo in te spelen op woningtekort in Nederland. Binnen de ruimte-voor-ruimte regeling zal het nooit gaan om een compleet nieuwe woonwijk, maar om passende woningen die ook bijdragen aan de omgeving.

 

De ruimte-voor-ruimte regeling

Binnen de ruimte-voor-ruimte regeling wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een boerenerf om te zetten naar een woonerf. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het landoppervlakte, waarbij de regels over de oppervlakte per gemeente kunnen verschillen. Op basis van die regels wordt er een plan opgesteld voor herbestemming en deze wordt ingediend bij de gemeente. Als dit plan wordt goedgekeurd kom je in aanmerking voor de regeling en kan het proces van start gaan.

 

Vervolgproces

Na het akkoord van de gemeente wordt er verder gewerkt aan het bestemmingsplan. Alles wordt onderzocht, er worden afspraken gemaakt met de gemeente, de waarde van de grond wordt vastgesteld, een architect gaat aan de slag met de tekeningen en er wordt een aannemer ingeschakeld voor de bouw. Het is van belang om continu het plan te blijven beoordelen, om inzichtelijk te houden of het plan nog steeds haalbaar is binnen de afgesproken prijs. Als alle controles succesvol doorlopen worden, kan uiteindelijk de verkoop van start gaan.

 

Realisatie woonerf in Hendrik Ido Ambacht

Onlangs hebben wij een bestemmingsplan gerealiseerd in Hendrik Ido Ambacht, waar sprake was van de ruimte-voor-ruimte regeling. In deze situatie ging het om een tuinder met kassen die wilde stoppen, geen opvolger had, maar nog wel te maken had met een hypotheekschuld bij de bank. De tuin leverde hem niet meer op wat het op zou moeten leveren en had de wensen om iets anders te doen. Uiteindelijk na onderzoek en het opstellen van een plan, kwam hij in aanmerking voor de ruimte-voor-ruimte regeling. Inmiddels zijn er vijf ruime bouwkavels gerealiseerd, landelijk gelegen en omgeven door weilanden en water. De kavels hebben een afmeting van ca. 1.640 m2 tot maar liefst ca. 6.520 m2, waarbij de kavels naar eigen wens nog vergroot kunnen worden met agrarische gronden.

 

Aan de slag!

Misschien is de ruimte-voor-ruimte regeling ook wel bij u van toepassing. Met onze agrarische roots, jarenlange ervaring en netwerk binnen diverse gemeentes in Zuid-Holland, kunnen wij dit ook voor u onderzoeken. Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw boerenerf.

Jurri-Jan Rijkaart

Jurri-Jan Rijkaart

Commercieel Directeur

Telefoon: 06 10 98 82 60
E-mail: j.rijkaart@hbcplanontwikkeling.nl