Duurzaam bouwen en HBC Planontwikkeling: onze visie en invulling

Duurzaam bouwen is hot topic. Groen leven krijgt steeds meer aandacht en het gebruik van bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen is daar onderdeel van: mensen worden zich bewust van de groene opties die er zijn als zij een huis (ver)bouwen.

HBC Planontwikkeling zet zich in voor duurzaam bouwen. Wij zien de natuur niet als het weiland of het park naast een nieuwbouwproject, maar gaan de uitdaging steeds opnieuw aan om onze nieuwbouwprojecten juist op te nemen in die natuur.

In dit artikel gaan we dieper in op wat duurzaam bouwen of ecologisch bouwen is. Ook bespreken we de manier waarop HBC Planontwikkeling invulling geeft aan duurzaam bouwen.

Wat is duurzaam bouwen?

Met duurzaam bouwen bedoelen we een manier van bouwen die milieuvriendelijk is. Door bijvoorbeeld natuurlijke materialen te gebruiken, putten we uit de natuurlijke bronnen die de aarde ons biedt en vervuilen we de aarde niet onnodig. Door daarnaast zo veel mogelijk te kiezen voor materialen met een lange levensduur, materialen die zich laten hergebruiken en materialen die door hun functie een langdurig milieuvriendelijk effect hebben, zetten we in op langetermijnoplossingen die goed zijn voor mens en milieu.

Ecologisch bouwen met duurzame materialen heeft niet alleen op het moment van bouwen een positief effect op het milieu, maar ook op de lange termijn. Bij circulair bouwen kies je er zo veel mogelijk voor om materialen te gebruiken die een lange levensduur hebben en die zich laten hergebruiken. Daarnaast kunnen de natuurlijke materialen eenvoudig gerecycled worden na hun levensduur, zonder dat hierbij een milieuonvriendelijk proces aan te pas moet komen.

Waarom duurzaam bouwen?

Kiezen voor duurzaam bouwen heeft twee belangrijke drijfveren:

 1. We zorgen voor de aarde van nu en voor die van morgen.

De keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op hoe we morgen, volgend jaar en over tien jaar leven. Door nu te kiezen voor verduurzaming en zo rekening te houden met de natuur, geven we de natuur de ruimte om zich nu te ontwikkelen. We hebben daar nu direct profijt van doordat we de natuur integreren in ons dagelijks leven en daar de positieve invloeden van ondervinden, en plukken er ook morgen, volgend jaar en over tien jaar (soms letterlijk) de vruchten van.

 1. Duurzaam bouwen zorgt voor duurzaam wonen en dus voor energiebesparing en kostenbesparing.

Duurzaam wonen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Vaak vraagt duurzaam bouwen en dus duurzaam wonen om een eenmalige investering, maar die investering levert in de jaren daarna winst op. Enkele voorbeelden van duurzaam wonen die zich terugverdienen:

 • Bij duurzaam wonen hoort bijvoorbeeld een goede isolatie van woningen en panden. Door eenmalig te investeren in (ecologisch) isolatiematerialen, wordt veel energie bespaard. Dit vermindert niet enkele de CO2-uitstoot, maar is ook direct maandelijks terug te zien op het bedrag onderaan de streep op onze energierekening. Ter illustratie: als we in Nederland de ruim 3 miljoen woningen die nog geen of weinig vloerisolatie hebben, (na)isoleren, zou dit een besparing opleveren van 1,7 miljoen ton CO2 per jaar (Bron: backhoom.nl).
 • Door te kiezen voor woningen waarbij de energie- en warmtevoorziening van het huis zelf komen (bijvoorbeeld door middel van warmtepompen en zonnepanelen), kunnen nul-op-de-meterwoningen of kortweg nulwoningen gecreëerd worden. Een nulwoning is zelfvoorzienend en hoeft dus geen beroep te doen op externe leveranciers van energie. Dit is een zeer effectieve methode die uiteraard ook zeer interessant is vanuit financieel oogpunt. De financiële meerwaarde van nulwoningen wordt alleen maar interessanter met het oog op de kunstmatige verhoging van gasprijzen die het kabinet sinds dit jaar inzet.
 1. Duurzaam bouwen is goed voor onze gezondheid.

Door duurzame materialen te gebruiken tijdens de bouw en door de natuur om de  bouw heen zo veel mogelijk de ruimte te geven, bevorderen we zowel een gezond buiten- als een gezond binnenmilieu.

HBC: hoe wij duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen HBC PlanontwikkelingHBC Planontwikkeling is een 100% klimaatneutrale organisatie met het keurmerk van de Climate Neutral Group (CNG-keurmerk). Wij zetten ons in voor groen bouwen en ontwikkelen woningen en bedrijventerreinen met oog op de toekomst van mens en milieu. Dit doen wij door goed te kijken naar de locatie waar wij bouwen: deze locatie is het uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Wij versterken met onze projecten de kernwaarden van een gebied en richten ons erop de groene omgeving en het historische landschap te behouden en te integreren in de nieuwe leefomgeving die wij creëren. Dit is niet alleen een leefomgeving voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

Naast een ecologische verantwoording zien wij onszelf een maatschappelijke taak gesteld. Ook op maatschappelijk vlak zetten wij ons daarom in om een gezond (samen)leefklimaat te bevorderen.

Concreet houdt duurzaam bouwen bij ons in dat wij bijvoorbeeld een keuze maken uit de volgende bouwmogelijkheden die wij hebben bij nieuwe bouwprojecten:

 • Circulair bouwen

We bouwen met gezonde en duurzame bouwmaterialen die zo min mogelijk negatieve impact hebben op het milieu.

 • Materialenpaspoort bijhouden

We registreren de gebruikte bouwmaterialen in een paspoort. Dit brengt later hergebruik van de materialen binnen handbereik.

 • Ecosysteem in stand houden

De bebouwing is zo ontworpen dat die bijdraagt aan bijvoorbeeld luchtzuivering, waterverdringing en geluidsreductie.

 • Inzetten op biodiversiteit

Nestkastjes voor vogels bij elke woning en insectenhotels in de groene ruimte versterken de biodiversiteit. Niet alleen mensen, maar ook dieren krijgen een huis in de nieuwe wijk.

 • Flexibele woningen creëren

De woningen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk zijn aan te passen aan veranderende levensomstandigheden.

 • Waterbeheer optimaliseren

Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt, waardoor er minder leidingwater wordt gebruikt. Ook maken we gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen die hevige regenval aankunnen en wateroverlast voorkomen.

 • Verschillende woonbehoeften integreren

We zetten in op sociaal diverse groepen met onze bouwprojecten, zodat mensen met verschillen leefbehoeften, woonstijlen en budgetten samen in een wijk wonen en naar elkaar omkijken.

 • Multifunctionele buitenruimte creëren

De buitenruimte wordt zo vormgegeven dat die aan verschillende wensen voldoet en vrij toegankelijk en gemakkelijk te bereiken is voor alle bewoners. Hierin speelt vaak ook mental ownership van de buitenruimte een rol: bewoners worden gestimuleerd bij te dragen aan het onderhoud van hun leefomgeving, wat ook de vorming van de community ten goede komt.

 • Inzetten op hernieuwbare energie

Nulwoningen zorgen voor ‘zelfredzaamheid’ op het gebied van energievoorziening. Het gebruikte energiesysteem wordt zo ontworpen dat het flexibel en aanpasbaar is in opzet en capaciteit.

 • Duurzame mobiliteit bevorderen

Met ruime mogelijkheden voor het laden van elektrische voertuigen stimuleren we duurzame mobiliteit. Ook goede fietsrouteverbindingen nodigen uit tot duurzaam vervoer.

Meer weten over ecologisch bouwen met HBC Planontwikkeling?

HBC Planontwikkeling ontwikkelt regelmatig duurzame woningen en duurzame bedrijventerreinen. Bent u op zoek naar een duurzaam gebouwde woning, een zelfvoorzienend huis of een ecologisch verantwoord bedrijvenpand? Houd onze website in de gaten voor nieuwe projecten.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over hoe HBC Planontwikkeling duurzaam bouwt? Neem dan contact op met Kris Naipal.