Lage Dijk-Noord, IJsselstein

10 bedrijfsunits

Projectinformatie

Aan de lage Dijk-Noord te Ijsselstein is HBC Planontwikkeling bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De locatie ligt in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein Over Oudland in Ijsselstein en wordt momenteel gebruikt als hengstenhouderij. Met de herontwikkeling sluit het perceel aan bij het omliggende bedrijventerrein en vormt de locatie een logische afronding van het geheel. Om de herontwikkeling mogelijk te maken dient er een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2023 ter visie gelegd en in te zien via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het bestemmingsplan is naar verwachting in Q4 2024 onherroepelijk.

Partners:
Gemeente: Ijsselstein
Ontwerp: n.t.b.
Realisatie: n.t.b.