Strategie - Huisvesting Arbeidsmigranten

Strategisch onderzoek en nulmeting

Voor een uitzendbureau is het vinden van geschikte huisvesting geen eenvoudige taak. Het aanbieden van huisvesting is een noodzakelijkheid binnen deze markt, maar brengt vaak ook uitdagingen met zich mee. Het is namelijk steeds moeilijker om huisvesting te vinden die geschikt is voor die specifieke doelgroep. Daarnaast stijgen de huurprijzen bij externe partijen enorm, waardoor het aantrekkelijk wordt om te investeren in eigen huisvesting. Dit brengt echter ook kosten met zich mee, en het vinden van de juiste timing voor deze investeringen is niet altijd makkelijk. Ook kunnen beleid en regelgeving het proces bemoeilijken. Wanneer er uiteindelijk wel een geschikte locatie wordt gevonden, is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat het ontwerp past bij de context en om de medewerking van de bevoegde autoriteiten (gemeenten) te verkrijgen, aangezien we om hun medewerking verlegen zitten.

HBC Planontwikkeling en 1op1 Architectuur B.V. hebben al vele jaren een nauwe samenwerking op het gebied van ontwerpen, vergunningaanvragen, beheer en ontwikkeling van huisvestingsvraagstukken van meer dan 20.000 m².

Probleemstelling en belangen

We gaan samen met de betreffende gemeenten en de juiste contacten over tot acquisitie. Hierbij streven we naar creatief maatwerk op het gebied van ontwerp en concepten. Het is essentieel dat de belangen van de overheid, de context en de uitzendorganisatie elkaar overlappen, zodat er een haalbare casus ontstaat.

Beleid en overleg met Overheid

Het beleid en overleg met de overheid omvatten het toepassen van gemeentelijk beleid, zoals het bestemmingsplan, en de eisen die voortvloeien uit landelijke wetgeving, zoals de ‘Roemer-eisen’. In de meeste gevallen streven we naar maximaal 4 personen per wooneenheid, met een minimale ruimte van 15 m² per persoon (uitbreidbaar tot 8 personen).

Context en participatie van Buurt

Bij het opstellen van plannen is het essentieel om de medewerking van de buurt te verkrijgen, aangezien er vaak stigma’s spelen. Een goede communicatie is daarom van groot belang, onder andere door het organiseren van inloopavonden. Daarnaast is het cruciaal om de belangen van de buurt te onderzoeken en deze in het plan te integreren.

Strategie en organisatie van Uitlener

Er zijn potentiële gemeentes en locaties die gezamenlijk naar oplossingen willen zoeken voor het huisvesten van 750.000 arbeidsmigranten, met als doel de dorps- en stadscentra te ontlasten. De uitzendorganisatie is verantwoordelijk voor het vinden van geschikte locaties en het beheer ter plaatse, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen en een energiezuinige aanpak. Dit vereist een gedegen Plan van Eisen (PVE) dat betrekking heeft op het programma, de locatie, het beheer, de materialen, de energievoorziening en het gebruik. De essentie is om de strategie ‘dienstbaar’ te maken aan de gemeente, de buurt en de belanghebbenden. We hebben de bovenstaande benadering gestructureerd in een gestroomlijnd proces om uitzendbureaus te ondersteunen bij hun specifieke huisvestings- en beleidsvraagstukken.

Meer weten over huisvesting voor arbeidsmigranten?

Jurri-Jan Rijkaart

Commercieel Directeur

Telefoon: 06 10 98 82 60
E-mail: j.rijkaart@hbcplanontwikkeling.nl