Risicomanagement - Huisvesting Arbeidsmigranten

In de onderzoeksfase zal uitwijzen wat de behoefte is en waar de eventuele winst te behalen is, namelijk huisvesting voor een x aantal personen in een bepaalde regio tegen een lagere huur dan je nu betaalt. Vervolgens is het doel om een locatie te vinden waar dit gerealiseerd kan worden. Projectontwikkeling kent risico’s, en het is belangrijk om deze zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Planologie

Bij projectontwikkeling speelt de locatie een belangrijke rol, omdat het bepaalt wat er mogelijk is op de grond. Met een uitgebreid omgevingsrapport is het inzichtelijk wat de mogelijkheden op het gebied van projectontwikkeling per gemeente zijn.

Juridisch

Voor de ontwikkeling van huisvesting voor arbeidsmigranten moeten er verschillende contracten opgesteld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een intentieovereenkomst om alle gezamenlijke doelen vast te stellen en een anterieure overeenkomst tussen de opdrachtgever en externe partijen, maar natuurlijk ook de huurovereenkomsten zodra de huisvesting gereed is voor gebruik.

Ecologie

Naast ecologische factoren op het gebied van locatie, zoals Natura 2000, zijn er nog andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden. De stikstofcrisis is waarschijnlijk niet onbekend voor u, maar om een woongebouw te realiseren voor arbeidsmigranten zijn er nog veel meer milieuonderzoeken van toepassing. Denk hierbij aan flora fauna, asbest, archeologie, geluid en andere relevante factoren.

Financieel

Begroting

Als ondernemer wil je graag investeren, op voorwaarde dat de investering meer oplevert dan dat hij heeft gekost. Deze uitgebreide begroting wordt opgesteld op basis van ervaringscijfers, een liquiditeitsplanning en fiscale aspecten.

Financiering

Nadat de begroting is opgesteld, kan je gaan nadenken over de financiering. Wordt de investering gefinancierd met eigen vermogen, een bancaire lening of schakel je een externe belegger in? Dit is per onderneming verschillend aangezien iedere organisatie behoefte heeft aan voldoende liquiditeit.

Kennis uit ervaring

Wij begrijpen de specifieke uitdagingen en eisen die komen kijken bij dit soort projecten en bieden maatoplossingen om aan jouw behoeften te voldoen. Neem vrijblijvend contact met ons op om je behoeften te bespreken en te bekijken hoe wij je kunnen helpen jouw huisvestingsproject tot een succes te maken.

Jurri-Jan Rijkaart

Commercieel Directeur

Telefoon: 06 10 98 82 60
E-mail: j.rijkaart@hbcplanontwikkeling.nl