Westeringweg, Creil

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aanleiding
Wegens steeds toenemende vraag voor huisvesting arbeidsmigranten en een groeiend personeelsbestand heeft Martho Flexwerk ons verzocht om in deze behoefte te voorzien. Gezamenlijk met de gemeente Noordoostpolder zijn wij actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie die voldoet aan de beleidsregels binnen deze gemeente.

We hebben er voor gekozen om appartementen te realiseren in de vorm van de lokaal bekende schoklandschuren. In totaal realiseren we 38 appartementen voor circa 150 arbeidsmigranten. De appartementen worden conform het bouwbesluit gerealiseerd en voldoen aan de normen die gesteld zijn door de commissie Roemer en de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk).


Planologische status

Het ontwerp bestemmingsplan is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is in aanvraag. Wij verwachten te kunnen starten met de bouw medio april 2023.


Partners:
Huurder: Martho Flexwerk
Eigenaar/Investeerder: FlexxInvestments
Aannemer: Weever Bouw
Architect: 1op1 Architectuur
Installateur: ACN Techniek