TULL EN 'T WAAL WAALSEWEG

Algemeen

In opdracht van de Hervormde Gemeente Tull en ´t Waal ontwikkelde HBC Planontwikkeling, samen met Dura Vermeer dertien woningen in het uitbreidingsplan van de kern Tull en ´t Waal.

Ligging en bereikbaarheid

Het dorp Tull en ’t Waal maakt deel uit van de gemeente Houten. Het ligt in de prachtige omgeving van de Lek. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid goed vanwege de nabijheid van de A27 en het knooppunt Everdingen (A27-A2).

Projectinformatie

Op het eigendom van de Hervormde Gemeente kunnen acht twee-onder-een-kapwoningen en vijf kerkpleinwoningen worden gerealiseerd. Het complete uitbreidingsplan kwam tot stand door de plaatselijke bevolking, gemeente Houten en Dura Vermeer.

Rol HBC

HBC Planontwikkeling verrichtte de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp
  • Advisering projectovereenkomst voor de grondeigenaar
  • Advisering samenwerkingsovereenkomst
  • Advisering exploitatieovereenkomst
  • Opzetten financiële analyse
  • Advisering bij bestemmingsplan

Image Gallery