Daadkrachtig en betrouwbaar

Veertig jaar ervaring

HBC Planontwikkeling is ontwikkelaar van hoogwaardige vastgoedprojecten. We beschikken over ruime ervaring in het vastgoed en gebiedsontwikkeling. Of het nu gaat om de herontwikkeling van bestaand of binnenstedelijk vastgoed of om nieuwbouw in een uitbreidingsgebied: HBC Planontwikkeling zoekt steeds naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Integrale aanpak

Bij HBC Planontwikkeling denken we in oplossingen. Dat doen we altijd samen met onze klanten. In dat proces houden we van doorpakken. Van mouwen opstropen en aan de slag. Deze no-nonsense mentaliteit maakt ons een daadkrachtige planontwikkelaar van succesvolle projecten.

Onze werkwijze

Als landelijk opererende projectontwikkelaar werkt HBC Planontwikkeling klantgericht. Dat betekent dat het ontwikkelingsproces voor ons begint met de zorgvuldige analyse van uw vraag. Vervolgens ontwikkelen we een haalbaar concept. Dankzij onze expertise hebben wij een scherp oog voor de markt. Daarna start het overleg met overheden en zodra dit traject is afgesloten start de verkoop of verhuur. Uiteindelijk begint de bouwvoorbereiding en de daadwerkelijke bouw met partners. Dat resulteert in de oplevering.

Schep Groep

Omdat HBC Planontwikkeling deel uitmaakt van de Schep Groep staan wij voor een integrale aanpak. Binnen de Schep Groep is kennis uit andere disciplines inschakelen de gewoonste zaak van de wereld – zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van een project. Zodoende is HBC Planontwikkeling niet alleen een krachtige planontwikkelaar, maar zijn we ook uw betrouwbare partner als het aankomt op aan- en verkoop van vastgoed, milieu en beheer.