HBC Planontwikkeling concentreert zich als zelfstandig projectontwikkelaar op de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen, zowel winkels, bedrijfsruimten als kantoren. Bij grootschalige projectontwikkeling gebeurt dat in samenwerking met private partijen en overheden. Voor kleinschalige projecten dekt HBC zelf de risico’s af. Daarnaast helpt HBC Planontwikkeling gemeenten, provincies en particuliere grondeigenaren bij het wijzigen van het bestemmingsplan, zodat herontwikkeling naar een woonwijk of bedrijventerrein mogelijk is. Van nieuwbouw tot herontwikkeling – HBC Planontwikkeling is uw daadkrachtige partner.